Agenda

Meer agendapunten volgen!

Met uw hulp willen we veel organiseren.

Vitaliteitsmarkt in Groesbeek 7 oktober 13.30 tot 16.30
in cultureel centrum de Mallemolen.
Ook 
Dementie vriendelijk Berg en Dal is aanwezig!

 

 
Talkshow | Aan tafel in de wijk – gesprekken over dementie
29 maart 2022

Ken je iemand met Alzheimer? Deze avond staat geheel in het teken van dementie. Onder leiding van Elma Vriezekolk laten we verschillende invalshoeken de revue passeren. Elma gaat in gesprek met Prof. Dr. Raymond Koopmans van het Radboud UMC, hij doet onderzoek naar oude en jonge mensen met de ziekte van Alzheimer. Een mantelzorger neemt plaats aan tafel om eigen ervaringen te delen. Projectleider Mirjam Verweij-Weima van Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal leert je wat je kunt betekenen voor een Alzheimerpatiënt.
Je vergroot tijdens deze avond je kennis over dementie en leert wat je voor iemand met dementie kan betekenen. Er is muziek en ’t Soetrijck Groesbeek trakteert op een stukje zoet geluk.

Koop vooraf je kaartje via www.obgz.nl of aan de balie in de bibliotheek.

29 maart 2022, van 19:30 tot 21:00 | Groesbeek, Bibliotheek Groesbeek
 Kosten: Leden en studenten € 4,00 | Overige bezoekers € 5,00 
 
Alzheimer Café gemeente Berg en Dal 

 
Een ontmoeting voor mensen die met dementie te maken hebben
 
 
  

Maandag 4 april 2022

Een avond met mantelzorgers
U bent mantelzorger en zorgt voor iemand met dementie. Hoe is het om mantelzorger te zijn, ook in coronatijd? Twee mantelzorgers komen die avond vertellen over hun ervaringen. Zij willen hun ervaringen met ons delen. Waarschijnlijk is het voor u als bezoeker erg herkenbaar en wilt u ook uw ervaringen delen. Zo kunnen we elkaar tips en adviezen geven.

Locatie:  ’t Groeske     Stationsweg 9t       Groesbeek

Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur; afsluiting rond 21.00 uur

Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig
 
Wilt u meer informatie over Alzheimer Café gemeente Berg en Dal? 
Bel dan 06-44900806 

Zoals alle grote dingen zijn ook wij klein begonnen. We waren een paar vrienden met mooie ideeën en gingen van start. En dat heeft tot iets moois geleid!

verslaglegging Alzheimercafe

Alzheimercafe Berg en Dal 19.30 - 21.00u
Gasterij het Groeske, Groesbeek.

Onderwerp: verschillende vormen van dementie.
1 november 2021 was het alzheimer cafe in Groesbeek gelukkig weer open! Tijdens zo’n avond is er ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, mantelzorgers en belangstellenden. Bovendien is het ook een avond waarop in een thema informatie wordt gegeven. 

Deze avond gaf mevr. L Nieuwenhuizen informatie over verschillende vormen van dementie. 

Ze benadrukte dat iedereen die een vorm van dementie heeft, is gebaat bij een persoonlijke benadering. Er is dus geen plan van aanpak die bij een vorm van dementie hoort. 

Inmiddels zijn er al meer dan 80 verschillende soorten dementie. Vaak zie je ook dat er mengvormen gaan ontstaan in het dementieproces. 

De vier soorten dementie die het meeste voorkomen met een paar kenmerken zijn: de ziekte van Alzheimer: maar liefst 70% van alle mensen met dementie heeft alzheimer. Iemand met alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden. Wat je ook vaak hoort is vasculaire dementie:problemen in de doorbloeding van de hersenen veroorzaken deze ziekte. Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigd is geraakt. Er zijn dus veel verschillen tussen mensen met deze ziekte. Dan heb je frontotemporale dementie: deze vorm komt vaak voor op jongere leeftijd. Veranderingen in het gedrag vallen meestal als eerste op. Ook taal en spraak kunnen aangetast zijn. Deze vorm van dementie ontstaat doordat hersencellen in de frontaalkwab (gedragsgebied) en de temporaalkwab (taalgebied) afsterven. Als laatste van de vier noemen we Lewy body dementie: dit is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Ook heeft iemand met Lewy body dementie vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson. 

De avond werd muzikaal opgeluisterd door de vaste muzikanten Jan en Eelco.

In december en januari is het Alzheimer cafe weer dicht in verband met de aangescherpte corona maatregelen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 7 maart ging het Alzheimercafé in Groesbeek gelukkig weer open! Tijdens deze avond was er weer ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, mantelzorgers en belangstellenden. Het thema van deze avond was thuis blijven wonen met dementie en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Mevrouw Mieke Nieuwenstein gaf informatie over de ondersteuning die de gemeente geeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 

 

De WMO is er voor mensen met dementie én voor hun mantelzorgers. De gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft. U kunt hiervoor terecht bij het sociaal team van de gemeente. Bij ondersteuning kunt u denken aan huishoudelijke hulp, dagbesteding en meer. 

Als u een hulpvraag heeft kunt u contact opnemen met het sociaal team door te bellen naar 024- 7516520. Dit kan van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 14.30 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt ook mailen naar sociaalteam@bergendal.nl

 

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan kunt u deze hulp op twee manieren regelen:

Via het persoonsgebonden budget (pgb), hiermee regelt u de inkoop van zorg helemaal zelf. Bij een pgb voor huishoudelijke hulp huurt u dan zelf iemand in die u helpt in het huishouden. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of familielid.

Of via de gemeente, u hoeft dan zelf niets te regelen want dat doet het sociaal team voor u. Het sociaal team bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor rolstoel u krijgt, of wie u gaat helpen in de huishouding. Deze vorm van ondersteuning heet 'in natura'.

Tijdens het keukentafelgesprek komt er een consulent bij u op bezoek die samen met u gaat kijken welke hulp het beste bij u past. Als u in aanmerking komt voor hulp en/of een voorziening betaalt u een eigen bijdrage, met maximum van 19 euro per maand" 

 

De avond werd muzikaal opgeluisterd door het vaste duo ‘Woarumnie’.