Aan wie geef ik mijn pincode
Op 6 november was notaris Teun Timmermans in het drukbezochte Alzheimer-café. Hij gaf uitleg over wat je kunt regelen, naast een testament, als je ouder wordt. Deze avond ging het over het levenstestament en een codicil.
In een levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan die namens jou mag handelen. Dat kan één persoon zijn die alles regelt, of je splitst de taken: iemand voor financiële zaken en een ander voor medische/persoonlijke. Je kunt in principe iedereen vragen. Het is vooral belangrijk dat jouw belangen worden behartigd door iemand in wie je het volste vertrouwen hebt. Is je vertrouwenspersoon een van je kinderen? Denk dan goed na over de rol van de andere kinderen en voorkom lastige situaties. Je kunt ervoor zorgen dat er toezicht is op de uitvoering van je levenstestament door aan te geven dat de vertrouwenspersoon ook met anderen overlegt. Dat voorkomt gedoe binnen de familie.
Met het codicil kun je niet alles regelen. Het is wel geschikt om vast te leggen wie je meubels, sieraden en kleding krijgen als je komt te overlijden. Of je kunt je wensen over de uitvaart kenbaar maken. Maar je kunt geen geldbedragen toewijzen. Alleen het origineel is rechtsgeldig. Voordeel is dat je niet naar een notaris hoeft, het niets kost en makkelijk te veranderen is. Het nadeel is dat het makkelijk kwijtraakt, erfgenamen weten niet dat het er is of doen alsof ze het niet weten. Een codicil heeft net zoveel rechtsgeldigheid als een testament. Vertel je erfgenamen en de begunstigden dat je een codicil hebt gemaakt en vertel ook waar je het bewaart, bijvoorbeeld bij de notaris. Je leest meer op www.notaris.nl 


Oktober 2023: Voorkom misbruik als je oud wordt. Regel op tijd  je levenseinde. 
“Eén op de 20 ouderen wordt mishandeld”, aldus een prikkelende mededeling van 1 van de 2 gastsprekers in het Alzheimercafé Groesbeek en omstreken, “en”, zo vervolgt ze, “ hieronder valt ook financieel misbruik”. De gasten luisteren geboeid naar Petra van den Brink van de Rabobank en Ellen van Broekhoven van de ZZG-zorggroep. Zij vertellen vanuit hun ervaringen wat er zoal kan gebeuren wanneer je je financiële zaken niet goed op orde hebt. Ze vertellen gelukkig ook hoe je de boel wel goed op orde krijgt. 
Van Broekhuizen is werkzaam als juriste bij de ZZG. Zij benadrukt dat het er bij de meeste mensen goed en liefdevol aan toegaat, maar vandaag hebben we aandacht voor waar het niet goed gaat. We praten over een zoon die de financiën regelt  en waar het hele huis van pa en ma inmiddels is opgegeten. Door de zoon wel te verstaan. Of over de werkster die steeds wat extra bij pint als ze boodschappen doet. Voor zichzelf. En dan zijn er kinderen die veel van hun ouders houden, maar het niet met elkaar eens kunnen worden. Waarvan de een vindt dat pa of ma het met een bepaald budget moet doen en waarvan de ander denkt: laat ze toch lekker opmaken wat ze hebben. Voorbeelden van narigheid te over. Maar wat kunnen we doen? We kunnen op tijd een levenstestament opstellen of, wanneer je dat te duur vindt, een brief opstellen, een schriftelijke verklaring waarin je je wensen noteert. Ook kun je bij de bank het een en ander regelen. Dit alles gewoon wanneer je nog leeft. Van Broekhoven benadrukt het meerdere keren: “Regel je laatste deel van je leven voordat je dat zelf niet meer kunt. We zijn 9 maanden in de weer met een komst van een baby, maar aan het levenseinde geven we zo min mogelijk aandacht. Dat is niet slim.” 
Alvast een paar kleine tips: stel een limiet in op je bankpas, laat de persoon die je bankzaken doet controleren, vraag papieren afschriften aan de bank en dan zijn er nog wat websites, zoals het meldpunt huiselijk geweld: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl 


 
Vallen en (niet meer) opstaan 
Op 4 september 2023 was ergotherapeut Thijs Gieben in het Alzheimer-café om het te hebben over vallen en vooral wat we kunnen doen om het risico op vallen te verlagen. Er belanden maar liefst 103000 65-plussers per jaar op de spoedeisende hulp, dit zijn 35 personen per dag. Mensen met dementie hebben 2x zo veel kans om te vallen. Vallen doe je meestal in huis.  Een val betekent vaak dat je niet meer kunt doen wat je fijn vindt en meer hulp nodig hebt. Maak het risico op vallen zo klein mogelijk! Maak eens een rondje in je huis om losse kabels en vloerkleden te controleren, de trap op te ruimen en je loophulpmiddel goed in te stellen. Kijk ook naar je schoenen;  belangrijk hierbij zijn de hoogte van de hak, de zool en de sluiting. Slik je medicijnen die het valrisico kunnen verhogen? Hoe is het met je ogen? Krijg je voldoende voedingsstoffen binnen die belangrijk zijn voor je spieren? Beweeg je genoeg? Is het gehoor nog voldoende? Is er sprake van traag bewegen of dubbele taken niet (meer) goed kunnen uitvoeren? 
Als je het afgelopen jaar meer dan 1x bent gevallen of als je moeite hebt met bewegen, lopen of balans houden heb je een verhoogd valrisico. Een ergotherapeut kan tips geven om langer thuis te blijven wonen met dementie. Kijk ook eens op www.veiligheid.nl  
Als je toch bent gevallen, kom rustig overeind met behulp van een stabiel meubelstuk. Probeer te vallen in een rolbeweging. Bij een verhoogd risico op vallen is een personenalarmering handig om om je nek te dragen.  Tip vanuit het alzheimercafe: begin de dag goed met je spieren soepel te maken. 
Het duo ‘WoarumNie’ was ook weer muzikaal aanwezig. 

 

Omgaan met dementie 5 juli 2023

Op 3 juli bezorgde Walter Vrijsen de bezoekers van het Alzheimer-cafe in Groesbeek een interessante avond. Door theorie te verbinden met korte ‘toneel’ stukjes werden een paar dilemma’s goed uitgebeeld. Omgaan met mensen met dementie is omgaan met volwassen mensen. Deze volwassenen hebben echter een steeds groter wordende beperking, dit vraagt continue om afstemming op de ander. 

De vier fases binnen de ziekte dementie werden besproken: in de bedreigde fase merkt de patiënt dat hij de grip op zijn leven begint kwijt te raken.  In de verdwaalde fase worden tijd, plaats en personen verwarrend. Deze fases kunnen erg ongemakkelijk zijn en zul je met je naaste op zoek moeten gaan naar oplossingen.  Bij de verborgen-ik fase raakt de patiënt steeds meer zichzelf kwijt, de manier van contact maken wordt nog belangrijker. Dit vraagt om mee te bewegen, volgen en reactie af te wachten. Hierna hebben patiënten veel verzorging nodig, muziek en geur blijken heel belangrijk te zijn. Het heet de verzonken fase. 

Walter vertelde vervolgens over hoe de prikkelverwerking anders wordt tijdens het vorderen van de dementie. Het denkende brein gaat steeds verder achteruitgaat en emoties krijgen steeds meer de overhand krijgen. Wanneer je begrijpt hoe de hersenen werken, dan begrijp je de emoties en het vaak onbegrijpelijke gedrag van mensen met dementie beter. Je ontdekt waar angst en veel voorkomende onrust, verveling en apathie vandaan komen. Dan snap je waarom iemand heel onverwacht agressief uit de hoek kan komen. 

Herinneringen zijn plaatjes die je in je leven hebt verzameld. Tijdens de dementie raak je de laatst gemaakte plaatjes als eerste kwijt. Oude herinneringen komen weer boven en kunnen de nieuwe werkelijkheid worden. Ook hier kun je het beste meebewegen met de mens met dementie, laat mensen niet falen maar zoek oplossingen. Zorgen voor iemand met dementie kan erg zwaar zijn, vraag in een vroeg stadium hulp. 

De avond werd muzikaal omlijst door Jan met de trekzak van ‘WoarumNie’. 



Rouw bij leven 5 juni 2023
Natuurlijk kennen we rouw als iemand is overleden. Maar het is ook goed mogelijk om te rouwen om iemand die nog in leven is. Dit gebeurt regelmatig als een dierbare lijdt aan een vorm van dementie. Het roept veel emoties op als je ziet dat de gezondheid van iemand die dichtbij je staat langzamerhand achteruit gaat. Hierdoor kan het rouwproces al bij leven beginnen. Geestelijk verzorger en zingevingscoach Jantine Smeijers nam ons mee in de verschillende fases van rouw op 5 juni in het Alzheimer café Groesbeek en omstreken.
Ieder mens is anders en ervaart een rouwproces verschillend. Toch verloopt dit proces bij veel mensen in fasen, met sterk wisselende gevoelens van ontkenning, verdriet, agressie, schuld en berusting. Deze gevoelens lopen soms achtereenvolgend maar ook door elkaar heen of meerdere fases tegelijkertijd.
Ontkenning is een normale reactie om je te beschermen tegen pijnlijke gevoelens, verdriet en machteloosheid. Jijzelf of anderen uit de omgeving van je naaste doen dan net alsof er niks aan de hand is. Na verloop van tijd kun je de ontkenning niet langer volhouden. Dan kan angst de kop opsteken en ga je je vragen stellen als: ‘Hoe zal het allemaal verder gaan?’, ‘Herkent ze me vandaag wel?’ Of je voelt woede en vraagt je af waarom jullie dit moest overkomen. Uiteindelijk lukt het de meeste mensen de situatie enigszins te accepteren. Je kunt dan de ziekte van je naaste, met alle beperkingen die erbij horen, onder ogen zien zonder je wanhopig te voelen.

Wat kan helpen om beter om te kunnen gaan met rouw? Zorg om te beginnen dat je jezelf informeert over dementie. Als je de gevolgen van de ziekte van je naaste kent, kun je de veranderingen beter plaatsen. Het delen van je gevoelens kan steun bieden en opluchting brengen. Kijk ook eens op www.dementie.nl voor tips. Accepteer je gevoelens. Dat je af en toe boos of ongeduldig bent, hoort erbij. Soms is het fijn om met een geestelijk verzorger te praten, dat kan een pastor zijn van een kerk. Je kunt ook terecht bij het team van geestelijk verzorgers van ZinPlus. Zij zijn speciaal opgeleid voor vragen rondom zingeving, kwaliteit van leven, levensbeschouwing en sterven. Kijk voor meer informatie op de website www.zinplus.nl 

 

Als thuiswonen niet meer gaat 

Wanneer weet je of het niet meer gaat? Een moeilijk onderwerp  op 1 mei  2023 in het alzheimercafe in Groesbeek. 

De meeste mensen met dementie (met hun naasten) hebben begeleiding van een zorgtrajectbegeleider, dit is een vertrouwenspersoon die het hele ziekteproces ondersteund in de thuissituatie. Als deze begeleider merkt dat thuis wonen lastiger gaat worden zal hij of zij dit ter sprake brengen. Het kan zijn dat de gezondheid van de mantelzorger slechter wordt of dat de veiligheid van de persoon met dementie in gevaar is. Verhuizing naar een verpleeghuis kan dan een goede oplossing zijn. Meestal gaat een proces van dementie niet heel snel zodat je rustig op zoek kunt gaan naar een verpleeghuis. Maak een afspraak om daar eens koffie te drinken en er rond te kijken. Als het bevalt kun je je daar laten inschrijven zodat je op de wachtlijst komt. Soms kunnen partners meeverhuizen, dit ligt aan de gezondheid van de partner maar ook aan de ruimte in een verpleeghuis. Als er een plotselinge verandering komt in het dementieproces of de mantelzorger valt (tijdelijk) weg kan het zijn dat er een crisisopname plaats gaat vinden. Dit is meestal in een verpleeghuis waar op dat moment plaats is. De huisarts bepaalt of er een crisisopname nodig is. 

De Wet Langdurige zorg (WLz) betaalt het grootste gedeelte van de kosten voor wonen en zorg in het verpleeghuis. De persoon met dementie of partner/ familie betaalt een eigen bijdrage, dit hangt van het inkomen af. 

Verhuizen naar een verpleeghuis is een lastig proces wat veel tijd kost. Het is daarom raadzaam om op tijd te beginnen met oriënteren en in te schrijven. 

 

 

 
 

Mantelzorger ben je niet van de een op de andere dag 

Op 3 april  2023 hoorden we in het Alzheimer-café in Groesbeek hoe Rini zijn rol van (schoon)zoon tot mantelzorger ervaart. “Het overkomt je, je gaat steeds ietsjes meer doen voor je ouders of voor diegene die dat nodig heeft. Onze moeder was fysiek nog heel sterk, maar haar geheugen liet haar steeds vaker in de steek. Ik maakte me zorgen of mijn moeder niet verdwaalde tijdens haar wandelingen. Gelukkig heb ik een paar zussen en broers, zodat ik de zorgtaken niet alleen hoefde te doen. De verpleeghuizen in Groesbeek waren toen vol, we wilden niet dat onze moeder ver weg kwam te zitten dus zorgden we zo goed mogelijk voor haar totdat er wel plaats was in het verpleeghuis”. 

Er zijn ongeveer 6000 mantelzorgers in onze gemeente. Een deel van hen zorgt voor iemand die dementie heeft. Veel mensen die zorg leveren vinden dat zo vanzelfsprekend dat zij niet in de gaten hebben dat ze mantelzorger zijn. Dit is vaak heel mooi om te doen maar kan ook erg belastend worden als je het moet combineren met je werk en/of andere taken. 

In onze gemeente kun je bij Mantelzorg Berg en Dal terecht met je verhaal en vragen op heel veel terreinen. Dit is een groep actieve vrijwilligers en professionals met kennis van en ervaring met mantelzorg. Zij maken onderdeel uit van Forte Welzijn. Je kunt er terecht voor informatie en advies over onder meer praktische hulp, wonen, financiën, het aanvragen van zorg en je eigen netwerk regelen. Mantelzorg Berg en Dal biedt mogelijk zorgpauze voor mantelzorgers door de inzet van vrijwilligers, afhankelijk van beschikbaarheid. Hanneke Klievink van deze belangrijke groep heeft heel veel tips voor mantelzorgers zoals: betrek zoveel mogelijk anderen in je zorg en wacht daar niet te lang mee. Dit kunnen mensen zijn uit de buurt, familieleden, vrienden maar ook zorgorganisaties. Benoem waar je tegenaan loopt.  Kijk wat je als mantelzorger allemaal doet en wat je kunt uitbesteden.  Kijk op www.mantelzorgbergendal.nl en www.dementie.nl  voor de vele tips en informatie. Je kunt ook gratis bellen naar de DementieLijn: 0800 5088. Deze biedt zeven dagen per week advies en een luisterend oor bij omgaan met dementie.  

‘Woarum Nie’ zorgde voor gezellige muziek tijdens de pauze. 


Als praten met elkaar moeilijker wordt.  6-3-2023
De grootste problemen die mensen met dementie ervaren zijn: woordvindingsproblemen, niet meer begrijpen van taal en het voeren van een gesprek. 

Het Alzheimercafé in Groesbeek had in maart twee logopedisten te gast. Zij werken bij het Communicatiecentrum “Taalstroom”. Dit centrum biedt logopedische behandeling voor volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Ze hebben veel ervaring met mensen met dementie en de mantelzorgers om hen heen. 

Wanneer ga je naar de logopedist? Dit is vaak als je merkt dat je achteruit gaat en tegen dingen aan gaat lopen. Als je merkt dat je langs elkaar heen praat. Een logopedist wordt ook ingeschakeld als er slikproblemen gaan voorkomen. Met een verwijzing van een (huis)arts kun je terecht bij de logopedist. Zij komen graag aan huis voor een intakegesprek maar dit kan ook op het kantoor. Tijdens het intakegesprek waar de partner of mantelzorger bij betrokken wordt gaat de logopedist uitzoeken waar zij tegenaan lopen. Dit gebeurt in het gesprek maar soms ook met oefeningen of testjes. Hierna wordt advies gegeven en soms ook oefeningen meegegeven. Soms wordt er samen met een ergotherapeut op zoek gegaan naar hulpmiddelen. Een hulpmiddel is bijvoorbeeld een helder plaatje (pictogram) met tekst over brood smeren. 

De mantelzorger/ partner leert veel van een logopedist. Hoe kun je beter met elkaar omgaan? Hoe kun je nog wel met elkaar communiceren? Hoe kun je het beste een gesprek ondersteunen zodat de rode draad gevolgd wordt. De twee mooiste tips die de logopedisten gaven waren: ‘behandel mij als een volwassene’ en ‘geef mij tijd om te denken en te vertellen en uit te praten’. Een logopedist kan er dus voor zorgen dat mensen met dementie zo goed mogelijk mee blijven doen met alledaagse dingen. En voor meer kennis over taal en spraak bij de partner/ mantelzorger. 

 


7 november 2022 Ontmoeten in het Alzheimer-café en leven met dementie 
 

Op 7 november was klinisch geriater Jurgen Claassen te gast in het Alzheimercafé in Groesbeek. Als geriater krijgt hij op de geheugenpoli veel vragen die ontstaan als de diagnose dementie gegeven is.
Claassen schreef er een boek over met de titel: Wat kun je doen aan dementie?  
Als je de diagnose dementie krijgt komt er heel wat op je af.  In het begin kun je denken dat je leven stopt, wat moet je straks allemaal gaan missen? Hoe kunnen jij en je naaste, dementie een plek geven in jullie leven? Het blijkt dat een goede diagnose maar ook de juiste hulp en ondersteuning heel belangrijk zijn. Hoe eerder je hulp zoekt en mensen om je heen inschakelt hoe beter. Mensen blijken veel meer te kunnen dan ze in eerste instantie dachten. Je kunt veel kleine dingen (met hulp) verbeteren zoals voeding, lichaamsbeweging, slaap en sociale contact. Ook ben je in staat om nog te kunnen leren, op een andere manier dan dat je eerst deed. Een voorbeeld hiervan is (weer) leren lopen met een rollator onder begeleiding van een ergotherapeut. Hierdoor kun je weer beter bewegen waardoor de kwaliteit van leven weer kan gaan toenemen. Je partner of mantelzorger kan grote winst boeken door kleine dingen te veranderen in hoe je omgaat met iemand met dementie.
Als je kunt accepteren dat je moet gaan leven met dementie, is het minder zwaar en kun je met de dingen in je leven die je belangrijk vindt voorlopig doorgaan. Heel erg veel kan namelijk nog wel de eerste jaren van het dementieproces. Dus probeer positief te blijven denken en onderzoek wat er wél kan.
De avond werd weer muzikaal opgeluisterd door het vaste duo ‘Woarumnie’. 


 
3-10-2022 Ergotherapie bij dementie

In het Alzheimer-café in Groesbeek ging het deze keer over ergotherapie. Het verschil tussen fysiotherapie en ergotherapie is dat fysio zich voornamelijk richt op spieropbouw. Ergotherapie kijkt meer naar hoe mensen hun dagelijkse handelingen weer zelf kunnen doen zodat de zelfredzaamheid toeneemt.  Maud Graff is gespecialiseerd op het gebied van ergotherapie bij mensen met dementie en hun mantelzorgers, zij was de gastspreker van de avond. Maud legt uit dat de benadering voor mensen met dementie meer is gericht op de leefwereld van de cliënt en die van de mantelzorger. Er wordt uitgegaan van wat mensen nog wel kunnen, er wordt gezocht naar mogelijkheden.
Een huisarts, fysiotherapeut of een zorgtrajectbegeleider kan je wijzen op ergotherapie bij EDOMAH maar je kunt ook zelf contact opnemen. Een specialistisch ergotherapeut van EDOMAH komt dan op huisbezoek om samen te kijken wat er nodig is om een zinvol leven te hebben. Dit gesprek gaat vaak samen met de mantelzorger of eventuele kinderen, zij weten vaak goed waar behoefte aan is. Samen kom je tot een levensverhaal waar goed gekeken wordt naar een betekenisvol leven. Ook wordt gekeken naar hoe je je dag invult en welke hindernissen je hierbij tegenkomt. Iedereen krijgt 10 uur ergotherapie per jaar vergoed vanuit de basiszorgverzekering, meestal is dat genoeg om iemand weer op weg te kunnen helpen.
Je vindt een gespecialiseerde ergotherapeut door naar de site te gaan www.edomah.nl en klik dan door op: zoek een ergotherapeut. 
De avond werd weer muzikaal opgeluisterd door het vaste duo “woarumnie”. De volgende Alzheimer-café avond is op 7 november, dan gaat het over leven met dementie.  


14-9-2022 De rol van de zorgtrajectbegeleider.
 
In Alzheimer café regio Ooij waren Maarten Eliens en Bernadette van de Brink aan het woord. Zorgtrajectbegeleider zijn betekent voor hen dat ze hulp en aandacht willen geven aan mensen met dementie tijdens het dementieproces, maar ook aan de mantelzorger en/of eventuele kinderen.
De huisarts meldt je aan bij de zorgtrajectbegeleiders. Er wordt een afspraak gemaakt bij jou thuis of als je dat liever wilt ergens anders. Het is fijn als de mantelzorger en/of kinderen aanwezig kunnen zijn bij dit eerste gesprek. 
De trajectbegeleider ondersteunt door te kijken welke zorg er nodig is, een luisterend oor te bieden, door uit te leggen wat er verwacht kan worden in het dementieproces en om aanspreekpunt te zijn. Het is belangrijk om een goede klik te hebben met je begeleider. 
Zorgtrajectbegeleiders werken nauw samen met de huisarts en de praktijkondersteuner, ergotherapie, fysiotherapie, de thuiszorg, de wijkverpleging, de WMO van de gemeente etc. De begeleiding stopt als iemand wordt opgenomen in een zorginstelling. Zorgtrajectbegeleiders worden vergoed uit de zorgverzekering. Het is niet verplicht om begeleid te worden door een zorgtrajectbegeleider maar wel heel fijn. 
Bernadette en Maarten gaven nog 2 tips:
Kinderen of mantelzorger: ga de strijd om het gelijk niet aan met je partner of ouders, beweeg meer mee want zo houd je het langer vol.
Als anderen vragen of ze je kunnen helpen, benoem zo concreet mogelijk wat ze kunnen doen en accepteer ook deze hulp. 
De volgende keer in Gasthuis Millingen aan de Rijn, op woensdag 12 oktober 14.30u, is het thema “leef je leven met dementie”.


5 september 2022 Ontmoeten in het Alzheimer-café en het ‘niet-pluis-gevoel’ 
 
Op 5 september was huisarts Willemijn van der Ligt te gast in het Alzheimercafé in Groesbeek. Als huisarts krijgt zij vaak als eerste te horen van de partner of de kinderen over het “niet pluis gevoel”. Vaak gaan deze ‘niet pluis gevoelens’ over ander gedrag of erg vergeetachtig zijn van de patiënt. Met deze signalen en samen met veranderingen die er vanuit de praktijk zijn waargenomen, gaat de huisarts een gesprek aan met de patiënt. Dit gesprek wordt vaak met de partner of de kinderen samengedaan. Maar soms is het beter om met de patiënt alleen te spreken, dit kan vertrouwelijker voor de patiënt zijn.  Bij de huisarts wordt er onder andere gekeken of er een medische oorzaak is voor het in de war zijn, hoe het gaat met het spraakvermogen en of de patiënt last heeft van een korte termijn geheugenverlies.
De huisarts verwijst soms door naar een specialist ouderengeneeskunde, een neuroloog of een geriater maar kan ook zelf een diagnose stellen. Hierna speelt de huisarts een grote rol in de begeleiding van patiënten en mantelzorgers, samen met de zorgtrajectbegeleider die veel zorg uit handen neemt. 
Van der Ligt benadrukte om de mooie dingen in het leven te blijven zien, ook al kost dat moeite. En om steun van je omgeving te vragen door zo open mogelijk over dementie te zijn. 
De avond werd muzikaal opgeluisterd door de helft van het vaste duo ‘Woarumnie’.

 


13 juli 2022 De rol van de huisarts bij dementie in Alzheimer café regio Ooij
 
Aan het woord was Anneke Wisse, praktijkondersteuner van de huisarts in de huisartsenpraktijk Milbergen. 
De huisarts kan een hele belangrijke rol spelen als je ongerust bent over je vergeetachtig of als er iets anders aan de hand is. Het is van belang dat je al in een vroeg stadium een band met je huisarts hebt opgebouwd zodat die je goed kent en weet wat je belangrijk vindt. Soms gaat het heel geleidelijk aan dat je merk dat de vergeetachtigheid steeds erger wordt. Maar het kan ook zijn dat je tijdens een ontsteking of iets anders lichamelijks plotseling verward bent.
De huisarts kan een goede diagnose stellen als je beter bekend bent. Een gesprek kan dan makkelijker verlopen, je kunt beter jezelf zijn en open en eerlijk zijn. Vragen stellen aan de huisarts is belangrijk voor jezelf maar ook voor de huisarts. Soms is het beter om met je partner naar de huisarts te gaan of met iemand die je heel goed kent. Er wordt dan ook geluisterd naar die persoon die jou in het dagelijks leven meemaakt. Maar soms is het beter om alleen te komen. Je kunt je dan vrijer voelen om zonder schaamte te vertellen wat er in jou omgaat. 
Huisartsen spelen vooral in het begin van het ziekteproces een grote rol. Ze kijken hoe de zorg om jou en je eventuele partner het beste geregeld kan gaan worden. Zo wordt gekeken naar het inschakelen van wijkverpleging of een zorgtrajectbegeleider, naar eventuele hulpmiddelen in huis of extra hulp bij de huishuiding. Er wordt ook gekeken of de mantelzorger (je partner, je eventuele kinderen of andere familieleden) ondersteuning nodig heeft. Het leven van een partner gaat namelijk erg veranderen.
Wat regelmatig in de huisartsenpraktijk wordt gezien is dat mensen met beginnende dementie geen ziektebesef of ziekte-inzicht hebben. Dit betekent dat de patiënt wel het idee kan hebben dat er iets mis is maar dat dit vertaald wordt naar gewone ouderdomskwalen. Dit kan voor de mensen rondom de patiënt lastig zijn. Het is dan het beste om een balans te vinden tussen corrigeren en meebewegen in de gedachten van de patiënt.
De volgende keer in Sint Jan de Deo in Millingen aan de Rijn , op woensdag 14 september, gaat het over de rol die de zorgtrajectbegeleider kan hebben als de diagnose dementie is gesteld. 


4 juli 2022 Ontmoeten in het Alzheimer-café met muziekgeluk 
 
Op 4 juli stond het Alzheimercafé in Groesbeek in het teken van de muziek.  Muziek; een universele taal voor jong en oud, voor arm en rijk, voor zieke en gezonde mensen. Mariska Oolhorst nam ons deze avond mee in haar verhaal over wat muziek kan betekenen voor mensen met dementie. 
 
Als je naar muziek luistert die je mooi vindt, gebeurt er van alles in je hersenen; bijna alle hersengebieden laten hersenactiviteit zien als mensen naar hun favoriete muziek luisteren. Dat is ook zo bij mensen met dementie wat ook bijzonder is, want soms is er al wel hersenschade aanwezig in deze gebieden. Het gedrag kan ook veranderen door muziek. 
Muziek zou een belangrijke rol spelen bij het opslaan van herinneringen. Als je de muziek later weer hoort, dan activeer je verschillende hersengebieden. Hierdoor kunnen je herinneringen weer toegankelijk worden. Muziek is geen magisch middel, maar het lijkt wel een alternatieve route naar je geheugen. Dat maakt het een mooi middel om weer contact met iemand met dementie te krijgen en samen te genieten.’  
De methode ‘muziekgeluk’ gaat uit van een unieke mens met een unieke muziekstijl.  In een eigen ‘muziekbak’ wordt een muzieklijst aangelegd door vragenlijsten in te vullen, te kijken naar de muziek die werd gedraaid toen deze persoon tussen de 15 en 25 jaar oud was, een levensverhaal te schrijven, voorkeuren voor muziekstijlen en omgevingsgeluiden uit het leven van deze persoon te beschrijven. De muziek kan worden afgespeeld op een aantal momenten op de dag zoals bij het wakker worden, aankleden, beweegmomenten, afronden van de avond en het naar bed gaan. 
Maar ook voor mantelzorgers kan het heel fijn zijn om zo’n muzieklijst aan te maken om even te kunnen ontspannen. Muziek kun je onder andere vinden op Spotify, YouTube, Alzheimer muziek geluk. 
Muziek nodigt ook uit tot bewegen! In het uur dat we samen waren in het Alzheimer café hebben we dat aan de lijve ondervonden toen we op de muziek van het vaste duo ‘Woarumnie’ elkaar spiegelden, gewoon op een stoel. 
Na de zomer is er weer een Alzheimer café avond op 5 september waar het gaat om het niet-pluis-gevoel tot diagnose dementie. 


8 juni 2022 Opening Alzheimercafe regio Ooij het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie.
 
Onder grote belangstelling werd op 8 juni het Alzheimercafé, in het Gasthuis in Millingen aan de Rijn geopend door wethouder Irma van der Scheur. 
Marleen van Casteren, specialist ouderengeneeskunde, was de spreker deze middag waarbij het onderwerp was: het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie.
“We vergeten allemaal wel eens wat, en als we wat ouder worden vergeten we steeds meer. Iedereen herkent het dat je steeds meer dingen kwijt bent of even niet weet hoe iemand heet. Het wordt ook steeds lastiger om nieuwe informatie op te nemen. Het wordt pas anders als we helemaal geen nieuwe informatie kunnen opnemen of dat we het tijdsbesef kwijt zijn, of huishoudelijke handelingen niet meer kunnen uitvoeren of niet meer goed kunnen praten. Bij vergeetachtigheid is er geen echte verstoring in het dagelijkse leven, bij dementie wel.”
Nog steeds krijgt 1 op de 5 mensen in zijn leven een vorm van dementie waarbij de ziekte van Alzheimer het meest voorkomt. Andere vormen van dementie die ook vaak voorkomen zijn vasculaire dementie, Lewy body dementie en Frontotemporale dementie.  
Wat te doen als je denkt dat je dementie hebt of als je denkt dat je naaste dit heeft. Praat met elkaar en met de mensen om je heen over je gevoel. Ga naar de huisarts, deze kan een eerste onderzoek doen en ook je bloed testen. De volgende keer, op woensdag 13 juli, gaat het juist over de rol die de huisarts kan hebben als je twijfels hebt of ongerustheid bent. 


2 mei 2022 financieel veilig ouder worden

Op 2 mei stond het Alzheimercafé in Groesbeek in het teken van financieel veilig ouder worden. Ellen van Broekhoven, jurist bij ZZG zorggroep zorgde voor een goed en duidelijk verhaal deze avond.

Als eerste kwam fraude via WhatsApp en de mail aan de orde:
Je denkt dat het je niet gaat gebeuren maar de fraudeurs gaan heel slim te werk en spelen in op je emoties.  Een aantal tips zijn: als je zogenaamde dochter of zoon niet naar jou kan of wilt bellen krijgen ze ook geen geld, laat je niet opjagen en neem je tijd, klik niet op links die je niet vertrouwt, waarschuw je eigen bank.
Waar je ook voor moet oppassen is bank aan huis oplichting, pas-opstuur-fraude en phishing (hengelen naar vertrouwelijke informatie).

Daarna kwam het onderwerp ‘Levenstestament’ aan de orde. Waarom zou je een levenstestament nemen: het geeft regie over je eigen leven en geeft duidelijkheid aan anderen. Begin daar vroeg genoeg mee, in een vertrouwde omgeving en neem ook hier de tijd voor.  In een levenstestament leg je je wil vast tijdens het leven, bepaal je wie jouw belangen behartigd en hoe je belangen behartigd worden.
Het uitgangspunt bij het nemen van beslissingen zou moeten zijn dat je handelt in de geest van diegene die je vertegenwoordigt!

De Lokale alliantie Berg en Dal vraagt aandacht voor een groeiend en onderschat probleem met grote gevolgen; financieel misbruik van ouderen. Bij een vermoeden van financieel misbruik, is het noodzakelijk om een melding te doen. Dit kan op verschillende manieren. Bel Veilig Thuis, zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-2000. Iedereen kan een melding doen bij Veilig Thuis als er zorgen zijn over een thuissituatie. Dit geldt dus voor familieleden, buurtgenoten, vrienden, collega’s en professionals. Je kunt ook contact opnemen met het Sociaal Team Berg en Dal via nummer: 024-751 6520. Of een mail sturen naar [email protected]
Meer informatie is te vinden op de websites:
Lokale alliantie Berg en Dal Financieel veilig ouder worden www.bergendal.nl, www.veiligbankieren.nl, www.notaris.nl/levenstestament, www.anbo.nl, www.dementie.nl en www.goedvertegenwoordigd.nl 
 
De avond werd muzikaal opgeluisterd door het vaste duo ‘Woarumnie’
 


 
4-4-2022 Mantelzorgers 
 
Op 4 april stond het Alzheimercafé in Groesbeek in het teken van mantelzorgers. Tijdens deze avonden is er ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, mantelzorgers en belangstellenden. Twee mantelzorgers uit de gemeente Berg en Dal vertelden hun verhaal: 
 
De man van Lenie begon toen hij met vervroegd pensioen zich anders te gedragen. Hij bleek Fronto-temporale dementie (FTD) te hebben. Dit komt vaak voor op jongere leeftijd. Er zijn drie varianten fronto-temporale stoornissen, die bepaald worden door de eerste symptomen die optreden: de gedragsvariant, de taalvariant en de bewegingsvariant. De man van Lenie had de gedragsvariant: mensen met deze vorm van fronto-temporale dementie vertonen opmerkelijke veranderingen in hun gedrag, persoonlijkheid, emoties en het beoordelen van situaties. Lenie merkte dat haar man in een zeer korte tijd veranderde: niet meer wilde wandelen, niet meer kon functioneren in het verkeer, vaak kortaf was en ook boos. Verder was hij onrustig en dwangmatig. Later bleef hij vaker en langer in bed liggen en toonde hij weinig initiatieven, met elkaar praten lukte niet meer. Zijn geheugen werkte nog wel erg goed. Lenie merkte dat structuur bieden in de dag haar man rustiger werd. 
Lenie hield het vol door naast de zorg voor haar man ook haar eigen bezigheden te houden. In de coronatijd was het extra zwaar. De thuiszorgorganisatie Home Instead heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het kunnen volhouden. Deze vorm van thuiszorg is aan te vragen via de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning via de gemeente). 
De tweede mantelzorger die aan het woord kwam was Marielle. De vader van Mariëlle kreeg in 2013 de diagnose Alzheimer en FTD. Bij haar vader waren vooral de symptomen van de taalvariant merkbaar. De moeder van Mariëlle kon de zorg voor haar man steeds minder goed aan en daarom ging Mariëlle steeds meer regelen en zorgen. Ook hier werd Home Instead ingezet voor thuiszorg. Later ging de vader van Mariëlle naar de zorgboerderij voor dagbesteding en nog later volgde een opname in verpleeghuis. Dit was lastig omdat hij niet accepteerde dat zijn dochter niet voor hem zorgde. Uiteindelijk verhuisde hij naar een verpleegafdeling van de Waalboog waar gespecialiseerde zorg wel beter lukte. Na het overlijden van haar vader kreeg de moeder van Mariëlle vasculaire dementie. Thuiszorg werd ingezet en later Home Instead 5 keer per week. De zorg voor haar moeder lukte net op het nippertje. Mariëlle voelde zich af en toe niet goed gesteund en gehoord door de huisarts. 
Mariëlle hield het vol door de zorg te delen met familieleden en alles heel goed te organiseren. Ze heeft goed leren luisteren naar haar eigen gevoel, en meteen daar op te reageren. 
Het was een intense avond door de twee verhalen van deze mantelzorgers die ook veel herkenning brachten. De avond werd muzikaal opgeluisterd door het vaste duo ‘Woarumnie’ die ook het Oekraïense volkslied speelden.  


 


 
1-11-2021 Opnieuw elkaar ontmoeten in het Alzheimer cafe  verschillende vormen van dementie. 
 
Op 1 november was het alzheimer cafe in Groesbeek gelukkig weer open! Tijdens zo’n avond is er ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, mantelzorgers en belangstellenden. Bovendien is het ook een avond waarop in een thema informatie wordt gegeven. 
Deze avond gaf mevr. L Nieuwenhuizen informatie over verschillende vormen van dementie. 
Ze benadrukte dat iedereen die een vorm van dementie heeft, is gebaat bij een persoonlijke benadering. Er is dus geen plan van aanpak die bij een vorm van dementie hoort. 
Inmiddels zijn er al meer dan 80 verschillende soorten dementie. Vaak zie je ook dat er mengvormen gaan ontstaan in het dementieproces. 
De vier soorten dementie die het meeste voorkomen met een paar kenmerken zijn: de ziekte van Alzheimer: maar liefst 70% van alle mensen met dementie heeft alzheimer. Iemand met alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden. Wat je ook vaak hoort is vasculaire dementie:problemen in de doorbloeding van de hersenen veroorzaken deze ziekte. Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigd is geraakt. Er zijn dus veel verschillen tussen mensen met deze ziekte. Dan heb je frontotemporale dementie: deze vorm komt vaak voor op jongere leeftijd. Veranderingen in het gedrag vallen meestal als eerste op. Ook taal en spraak kunnen aangetast zijn. Deze vorm van dementie ontstaat doordat hersencellen in de frontaalkwab (gedragsgebied) en de temporaalkwab (taalgebied) afsterven. Als laatste van de vier noemen we Lewy body dementie: dit is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Ook heeft iemand met Lewy body dementie vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson. 
De avond werd muzikaal opgeluisterd door de vaste muzikanten Jan en Eelco. 
De volgende keer op 6 december zal de avond in het teken staan van thuis wonen met dementie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 


7-3-2022 Opnieuw elkaar ontmoeten in het Alzheimer-café. Thuis blijven wonen met dementie en de WMO

Op 7 maart ging het Alzheimercafé in Groesbeek gelukkig weer open! Tijdens deze avond was er weer ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, mantelzorgers en belangstellenden. Het thema van deze avond was thuis blijven wonen met dementie en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Mevrouw Mieke Nieuwenstein gaf informatie over de ondersteuning die de gemeente geeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

De WMO is er voor mensen met dementie én voor hun mantelzorgers. De gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft. U kunt hiervoor terecht bij het sociaal team van de gemeente. Bij ondersteuning kunt u denken aan huishoudelijke hulp, dagbesteding en meer.
Als u een hulpvraag heeft kunt u contact opnemen met het sociaal team door te bellen naar 024- 7516520. Dit kan van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 14.30 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt ook mailen naar [email protected]
 
Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan kunt u deze hulp op twee manieren regelen:
Via het persoonsgebonden budget (pgb), hiermee regelt u de inkoop van zorg helemaal zelf. Bij een pgb voor huishoudelijke hulp huurt u dan zelf iemand in die u helpt in het huishouden. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of familielid.
Of via de gemeente, u hoeft dan zelf niets te regelen want dat doet het sociaal team voor u. Het sociaal team bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor rolstoel u krijgt, of wie u gaat helpen in de huishouding. Deze vorm van ondersteuning heet 'in natura'.
Tijdens het keukentafelgesprek komt er een consulent bij u op bezoek die samen met u gaat kijken welke hulp het beste bij u past. Als u in aanmerking komt voor hulp en/of een voorziening betaalt u een eigen bijdrage, met maximum van 19 euro per maand" 
 
De avond werd muzikaal opgeluisterd door het vaste duo ‘Woarumnie’.