Meer informatie

                                  Info dementie-gerelateerde organisaties 


Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland is een stichting die zich inzet voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. De stichting heeft een landelijk bureau, 52 regionale afdelingen, en ruim 200 maandelijkse bijeenkomsten voor lotgenoten, de zogenaamde Alzheimer Cafés.
www.alzheimer-nederland.nl

Alzheimer cafe gemeente Berg en Dal
Contact: Alzheimer Nederland Regio Nijmegen

[email protected]

06-50261301

Adres: Gasterij ’t Groeske. Stationsweg 9t Groesbeek

DementieLijn
Heb je een vraag over de zorg voor je naaste, of heb je behoefte aan een luisterend oor? Bel dan gratis de DementieLijn op 0800 5088. De DementieLijn biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie.
Wil je persoonlijk iemand spreken over het omgaan met dementie? Bel dan de DementieLijn. Onze deskundigen helpen je altijd verder. Ze begrijpen jouw situatie, luisteren en geven gericht advies.  De DementieLijn is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 23.00 uur. Bel 0800 5088.

Samen dementievriendelijk
https://www.samendementievriendelijk.nl/

                                  Onderzoek

In 2019 is er een groot onderzoek gedaan naar de dementievriendelijkheid van de inwoners van Berg en Dal. In het onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘in hoeverre voelen de inwoners van Berg en Dal zich competent op het gebied van dementie’. 

Hiervoor is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de competentie (kennis, vaardigheden en attitude) betreffende dementie. Tevens is geanalyseerd of de inwoners (meer) informatie willen hebben over dementie en hoe ze die informatie willen vergaren. Bovendien is er een antwoord gekomen op de vraag hoe men denkt over een dementievriendelijke gemeente.

Conclusie

De kennisvragen hebben een gemiddelde score van 71 uit 100. Opvallend waren de gunstige scores bij het kerndorp Beek/Ubbergen die een score van gemiddeld 77 haalde. De minder goede scores kwamen uit Millingen en Leuth/Ooij (beiden 66). Mannen scoorden lager (67) dan vrouwen (72) en mensen met een MBO of lagere opleiding scoorden ook iets minder dan gemiddeld (69). De vraag over leefstijl en preventie tegen dementie (Q12 in rood) werd ook het beste gemaakt door de inwoners van Beek met een score van 83 uit 100. De kerndorpen Leuth/ Ooij en Millingen scoorden ook hier lager dan gemiddeld met respectievelijk 61 en 63. 

 

De vragen over vaardigheden en attitude hebben gemiddeld genomen een gunstige uitslag. Gemiddeld genomen geven de respondenten zichzelf een score van 82 uit 100 waarbij 0 niet vaardig is of een negatieve attitude betekent en 100 zeer vaardig en een positieve attitude. 

Opvallend goed deden de mantelzorgers (86) het samen met de mensen die een MBO of lagere opleiding hebben (87). Inwoners van de kernen Groesbeek en Millingen scoorden gemiddeld beter dan de andere kernen. 

 

Op de vragen over informatiebehoefte zegt 68% van de mensen dat ze (meer) behoefte hebben aan informatie. Deze behoefte betreft vooral de wens om hulpvaardiger te kunnen zijn voor mensen met dementie. De behoefte aan (meer) kennis is het hoogste bij inwoners van Beek en het laagste in Breedeweg. 

Men weet over het algemeen hoe men aan kennis kan komen, de meeste mensen gebruiken internet als bron. Een kleine meerderheid van de respondenten zou een praktijktraining willen volgen om beter te kunnen omgaan met mensen met dementie. Een minderheid (45%) vindt een (praktijk)training op internet interessant. 

 

De laatste vragen gingen over dementievriendelijke gemeente: 

Een kleine minderheid van de respondenten was (nog) niet bekend met de term ‘dementievriendelijk’. Van de bedrijven, organisatie en verenigingen die volgens de respondenten dementievriendelijk zouden moeten zijn scoren de thuiszorg (92%), de huisarts (90%), de supermarkt (89%), de bank en het gemeentehuis (beiden 84%) het hoogste. Dementievriendelijkheid bij een sportvereniging (58%) en de kerk (59%) vindt men minder belangrijk. Een grote groep echter vond dat alles en iedereen dementievriendelijk zou moeten zijn. Op de vraag wat de gemeente (nog meer) zou kunnen doen om dementievriendelijk te worden zeiden 43 respondenten dat structureel blijven informeren voor hen het belangrijkste is. Voorlichting geven en bewustzijnscampagnes scoren ook hoog. 

 

Uit dit kwantitatieve onderzoek is gebleken dat de inwoners van Berg en Dal zich voldoende competent voelen betreffende dementie. Er zijn wel duidelijke verschillen aangetoond in het kennisniveau over dementie en in hoe vaardig inwoners zich voelen om mensen met dementie beter te kunnen helpen. Deze verschillen komen door het opleidingsniveau, het verschil tussen man en vrouw, in het zijn van mantelzorger of niet en in welke kern van de gemeente men woont. 

Er is (nog) meer behoefte aan kennis over dementie, ook in praktijktraining. 

De term dementievriendelijkheid wordt vooral in verband gebracht met de thuiszorg, de huisarts en de supermarkt en bank. Inwoners willen graag dat een dementievriendelijke gemeente hen blijft informeren over alles wat met dementie te maken heeft.