Over ons

Al vele gemeentes in Nederland en Belgie zijn dementievriendelijk.  Het programma Samen dementievriendelijk draagt bij aan één van de bouwstenen van de Landelijke Strategie Dementie: ‘Een samenleving die is voorbereid op het stijgend aantal mensen met dementie’. Het doel is dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zich beter ondersteund voelen, ook door de samenleving. Samen op weg naar een (nog) meer dementievriendelijke samenleving. Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS.

 

Dementievriendelijk Berg en Dal wil die wens om tot een dementievriendelijke gemeente te komen uitwerken in Berg en Dal. Dementievriendelijk Berg en Dal richt zich daarbij in de eerste plaats op de gemeenschap. Dit zijn bijvoorbeeld de supermarkten, de horeca, de voetbalvereniging, het kerkkoor en heel veel andere verenigingen waar mensen met dementie lid van zijn en willen blijven. Maar ook gewoon in de buurt of ons gemeentehuis. 

We zoeken daarbij de samenwerking met anderen, bijvoorbeeld met Alzheimer Nederland, de gemeente en de verschillende organisaties die nu al bezig zijn met dementie. We volgen daarbij de lijnen die uitgezet zijn in het landelijke netwerk met betrekking tot dementie-vriendelijkheid.  Het uitgangspunt voor de stichting Dementievriendelijk Berg en Dal is om  in elke kern van de gemeente actief te zijn. 

 

Visie en missie document Dementievriendelijk Berg en Dal.

 

Inleiding 

In de gemeente Berg en Dal is onderzoek gedaan of er bereidheid is vanuit de samenleving (inwoners, ondernemers, verenigingsleven en overheid) om zich in te spannen voor een dementievriendelijke samenleving. Het onderzoek geeft aan dat die bereidheid voldoende aanwezig is. Een manier om een dementievriendelijke gemeente te organiseren is om hiervoor een stichting op te richten. De beschrijving van de visie en de missie van de stichting Dementievriendelijk Berg en Dal wordt hieronder beschreven. 

 

Wat wil de stichting in de toekomst bereiken (visie) 

 

De Berg en Dalse samenleving meenemen in de wereld van dementie, zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers zich gehoord voelen en kunnen blijven meedoen in de samenleving. 

-In die samenleving is er samenwerking tussen diverse partijen/stakeholders in de gemeente Berg en Dal die te maken hebben met mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

-In die samenleving worden Kennis en vaardigheden over dementie en omgaan met mensen met dementie ontwikkeld en vergroot. 

(Hier worden inwoners, verenigingen, ondernemers gemeentebestuur en ambtenaren van de gemeente berg en dal betrokken.) 

 

De stichting wil focussen op het leggen en uitbreiden van lokale verbindingen waardoor locale initiatieven en kennis eerder benut wordt, dit kan zorgen voor een klimaat waar mensen met dementie en hun mantelzorgers geaccepteerd worden en mee kunnen blijven doen in de samenleving. 

 

De stichting dementievriendelijk Berg en Dal wordt opgericht om bovenstaande visie te verwezenlijken: De stichting wil kennis verspreiden en informatie delen.
 

De missie van de stichting is: 

Kennisverspreiding om te zorgen dat bij een breder publiek het bewustzijn van inclusie en dementievriendelijkheid wordt bevorderd. Voorbeelden zijn: 

-Artikelen via de huis-aan-huis bladen voor een breder publiek beschikbaar stellen. 

-Praktische cursussen ‘in company’ en algemene praktische cursussen voor inwoners organiseren. 

-Alzheimer-café en/ of dementie-cafés in (andere) kerndorp(en) 

-Een Dementiewijzer/waaier met communicatietips en antwoorden op veel gestelde vragen ontwikkelen en verspreiden. 

Locale verbindingen leggen tussen bestaande initiatieven 

Bestaande initiatieven zijn bijvoorbeeld: 

-Alzheimer cafe 

-mantelzorgsteunpunt 

-diverse verpleeghuizen 

-zorgboerderijen 

-dementieNet Berg en Dal 

-Alzheimer Nederland (afdeling Nijmegen) 

-netwerk100 

Voorbereiden van de samenleving op participatie van mensen met dementie in hun omgeving 

-Voorlichting en trainingen aan verenigingen en ondernemers 

 

 

Mogelijkheden die genoemd worden zijn: netwerken opbouwen in samenwerking met andere organisaties, interne scholingen/lezingen organiseren door mensen die al kennis hebben over dementie, thema-avonden organiseren waardoor ervaringen gedeeld kunnen worden en bewustwording over ‘dementievriendelijk zijn’ vergroten binnen de eigen organisatie. 

De ondersteuning die de gemeente kan bieden zijn: themabijeenkomsten organiseren - zoals in het Alzheimer-café in Groesbeek - in meer kerndorpen, informatievoorziening op papier, praktijkcursussen aanbieden, activiteiten op maat organiseren voor mensen met dementie, een aanspreekpunt/centraal telefoonnummer aanbieden en de artikelen in huis-aan-huiskranten op een andere manier invullen zodat meer mensen ze gaan lezen. 

 

Ons logo

Een korte uitleg over ons logo. Veel organisaties die zich bezighouden met dementie kiezen voor een vergeet-mij-nietje. Ons vergeet-mij-nietje heeft verschillende kleuren bloemblaadjes, omdat er nu eenmaal ook verschillende soorten dementie zijn en het vele stadia doorloopt, vandaar het donker/licht verschil. Ook staat het voor de verschillende kernen waar we aan de slag willen. De bloemblaadjes hebben een geabstraheerde vorm, waarbij ieder blaadje ook voor een kern kan staan, en het geheel voor een verzameling van kernen binnen Berg en Dal.


Wie zijn wij:

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie personen:
Flip Hatzman, voorzitter
Wilm Janssen, secretaris
Herman Verblackt, penningmeester

Mirjam Weima, (programma)coördinator


Financiële verantwoording 2021 Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal
 
Aangezien de Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal pas medio 2021 is opgericht en het enige tijd duurde voordat er een zakelijke rekening kon worden geopend zijn de aanloopkosten deels door de gemeente Berg en Dal voor hun rekening genomen. Deze kosten (notariskosten, kosten ontwikkelen en onderhoud website, ontwikkelen logo, folders, kantoorkosten, reiskostenvergoeding etc.) Deze kosten bedroegen in 2021 bijna 2300 euro. Daarnaast stelde de gemeente in de 2de helft van het jaar een subsidie ter beschikking van 10000 euro om het verder ontwikkelen van een dementievriendelijke gemeente door de Stichting mogelijk te maken. 
De financiering van onze activiteiten hopen wij mogelijk te maken via donaties van begunstigers. Om die redenen is ook de ANBI status aangevraagd om donaties ook belastingtechnisch wat aantrekkelijker te maken omdat ze dan aftrekbaar zijn.

 

Voor het werk van de Stichting heeft de gemeente Berg en Dal een subsidie verstrekt en daarmee ook het belang van het werk van de Stichting onderstreept. Verder is de Stichting afhankelijk van giften om de kosten van alle activiteiten te kunnen financieren. 

Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. De stichting is geregistreerd bij ANBI onder het KvK nummer 862883374. 

Wilt u ons steunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL97 SNSB 8837 8253 58 t.n.v. Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal? Elk bedrag is van harte welkom.