Bestuur

Het bestuur van de stichting Dementievriendelijk Berg en Dal bestaat uit vier personen:
Flip Hatzman, voorzitter
Wilm Janssen, secretaris
Herman Verblackt, penningmeester
Mirjam Weima, (programma)coördinator

De stichting wil focussen op het leggen en uitbreiden van lokale verbindingen waardoor lokale initiatieven en kennis eerder benut worden, dit kan zorgen voor een klimaat waar mensen met dementie en hun mantelzorgers geaccepteerd worden en mee kunnen blijven doen in de samenleving. 

Al vele gemeentes in Nederland en Belgie zijn dementievriendelijk. Het programma Samen dementievriendelijk draagt bij aan één van de bouwstenen van de Landelijke Strategie Dementie: ‘Een samenleving die is voorbereid op het stijgend aantal mensen met dementie’. Het doel is dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zich beter ondersteund voelen, ook door de samenleving. Samen op weg naar een (nog) meer dementievriendelijke samenleving. Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS.

 

Dementievriendelijk Berg en Dal wil die wens om tot een dementievriendelijke gemeente te komen uitwerken in Berg en Dal. Dementievriendelijk Berg en Dal richt zich daarbij in de eerste plaats op de gemeenschap. Dit zijn bijvoorbeeld de supermarkten, de horeca, de voetbalvereniging, het kerkkoor en heel veel andere verenigingen waar mensen met dementie lid van zijn en willen blijven. Maar ook gewoon in de buurt of ons gemeentehuis. 

We zoeken daarbij de samenwerking met anderen, bijvoorbeeld met Alzheimer Nederland, de gemeente en de verschillende organisaties die nu al bezig zijn met dementie. We volgen daarbij de lijnen die uitgezet zijn in het landelijke netwerk met betrekking tot dementie-vriendelijkheid.  Het uitgangspunt voor de stichting Dementievriendelijk Berg en Dal is om  in elke kern van de gemeente actief te zijn. 

 

Wat willen wij in de toekomst bereiken?

De Berg en Dalse samenleving meenemen in de wereld van dementie, zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers zich gehoord voelen en kunnen blijven meedoen in de samenleving. 

- In die samenleving is er samenwerking tussen diverse partijen/stakeholders in de gemeente Berg en Dal die te maken hebben met mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

- In die samenleving worden Kennis en vaardigheden over dementie en omgaan met mensen met dementie ontwikkeld en vergroot. (Hier worden inwoners, verenigingen, ondernemers gemeentebestuur en ambtenaren van de gemeente Berg en Dal betrokken.) 


Onze missie

Kennisverspreiding om te zorgen dat bij een breder publiek het bewustzijn van inclusie en dementievriendelijkheid wordt bevorderd. 
Dat kan bijvoorbeeld door:

- Artikelen via de huis-aan-huis bladen voor een breder publiek beschikbaar stellen. 

- Praktische cursussen ‘in company’ en algemene praktische cursussen voor inwoners organiseren. 

- Alzheimer-café en/ of dementie-cafés in (andere) kerndorp(en) 

- Een Dementiewijzer/waaier met communicatietips en antwoorden op veel gestelde vragen ontwikkelen en verspreiden. 


Ook kan dat door lokale verbindingen te leggen tussen bestaande initiatieven, zoals:

- Alzheimer cafe 

- mantelzorgsteunpunt 

- verpleeghuizen 

- zorgboerderijen 

- dementieNet Berg en Dal 

- Alzheimer Nederland (afdeling Nijmegen) 

- netwerk100 


Ook denken we aan het voorbereiden van de samenleving op participatie van mensen met dementie in hun omgeving door voorlichting en trainingen aan verenigingen en ondernemers 


Mogelijkheden die genoemd worden zijn: netwerken opbouwen in samenwerking met andere organisaties, interne scholingen/lezingen organiseren door mensen die al kennis hebben over dementie, thema-avonden organiseren waardoor ervaringen gedeeld kunnen worden en bewustwording over ‘dementievriendelijk zijn’ vergroten binnen de eigen organisatie. 


Ook de gemeente kan ondersteuning bieden: themabijeenkomsten organiseren - zoals in het Alzheimer-café in Groesbeek - in meer kerndorpen, informatievoorziening op papier, praktijkcursussen aanbieden, activiteiten op maat organiseren voor mensen met dementie, een aanspreekpunt/centraal telefoonnummer aanbieden en de artikelen in huis-aan-huiskranten op een andere manier invullen zodat meer mensen ze gaan lezen. 

 

Ons logo

Een korte uitleg over ons logo. Veel organisaties die zich bezighouden met dementie kiezen voor een vergeet-mij-nietje. Ons vergeet-mij-nietje heeft verschillende kleuren bloemblaadjes, omdat er nu eenmaal ook verschillende soorten dementie zijn en het vele stadia doorloopt, vandaar het donker/licht verschil. Ook staat het voor de verschillende kernen waar we aan de slag willen. De bloemblaadjes hebben een geabstraheerde vorm, waarbij ieder blaadje ook voor een kern kan staan, en het geheel voor een verzameling van kernen binnen Berg en Dal.